Fiska i Forshaga

Kontaktman: Lars Emilsson          070-316 28 73
                              Lars.Emilsson@forshaga.se
Hemsida:  http://www.forshagaforsen.com
wpe1A.gif (888 bytes) Sportfiskegymnasiet
wpe1A.gif (888 bytes) Forshagafisket

Forshaga Sportfiskebutiken
Storgatan 41
667 30 Forshaga
Tel. 054- 87 33 40  Mobil. 070- 782 16 71
www.sportfiskebutiken@swipnet.se

 

Forshagafiske

Lite om Forshagaforsen. Fisket sköts sedan i våras av Forshagaforsens
fiskevårdsområde, bokningar och upplysningar fås genom Forshagaforsens
Sportfiskecenter, tel 054-872660. Under fiskesäsongen är centret bemannat
dagligen, under lågsäsong finns telefonsvarare som hänvisar till öppettider
någon dag i veckan. Se för övrigt uppgifter på kommunens hemsida, en
ändring är bl. a. att jag har nytt mobilnummer, 070-316 28 73 och jag ser
även att på Vänerlands hemsida behöver det ändras till Lars Emilsson (Lars
Eriksson) Fördelningen av fiskegäster i Forshagaforsen är ungefär som
följer, Bosatta i Forshaga kommun, 22%, övriga Värmland, 20,4%   bosatta
utanför länet, 40,3%, utanför Sverige 17,2% ( Danmark, Norge, Finland,
Nederländerna ,USA  Canada för att nämna några.)  En egen hemsida för
laxfisket är på gång genom fiskevårdsområdet där alla upplysningar ska
finnas och den bör ju länkas ihop med Vänerlands sida. Jag kan upplysa om
att rätt många preliminärbokningar är gjorda inför nästa säsong och att vi
troligtvis kommer att anordna trollingtävlingar på V:a Örten (gös) och
Visten ( lax och öring) nästa år et .Det här får räcka denna gång men hör
gärna av dej när du undrar på något, jag är svår att nå men mobiltelefonen
har jag med mig för det mesta.

Hälsningar

Lars E.