Fiska i Hammarö

Kontaktman: Anders Dahlén            Tel.  Jobb 054-14 56 01 Mobil 070-647 01 00
  Valthornsgatan 109
656 34  Karlstad                               E-mail Hem :club30@swipnet.se
                                                        Jobb: anders.dahlen@svsst.svo.s

Turistbåt.

M/S "Saltkråkan"  http://www.saltkrakan.nu 
                            vanercruise@telia.com

Rökeri/fiskförsäljning:

Lillängshamnens Fiskrökeri 054-51 72 30

Trolling

Om du skall fiska i norra delen av Vänern kommer man inte ifrån att vattnen söder om Hammarö tillhör de allra bästa. Med utgångspunkt från någon av hamnarna i Skoghall har Du aldrig lång väg för att komma till bra fiskevatten. Vattnen vid Prickgrund söder Hammarö sydspets, Hönan, Klackens fyr, Sten Kalles grund, Grässlingarna samt Storgrund är de mest frekventerade. Dessa ställen har gett mycket och en hel del stor fisk och är bra både under vår, höst och vintern. Sommartid kan man med framgång trolla efter gös och abborre.
Obs ! Fredningsområden fr. o. m. 20 maj t. o. m. 30 sept. i Klaraälvens västra och östra yttre mynningsområde.

 

Lillängshamnen, Skoghall 500 m söder om Skoghalls centrum.

2 ramper finns. Bra parkeringsmöjligheter för trailer. Väg-In station samt rensmöjligheter finns.

Mörudden, Skoghall. Ca 2 km öster Skoghalls centrum.

Övernattningsmöjligheter

Stugor kan hyras på Möruddens Camping som ligger bredvid Möruddens hamn.
Ring för bokning 054-517711 Hammarö Turistcenter AB.

Om Du önskar äta rekommenderas Restaurant Näckrosen, Lillängshamnen som har bra mat till humana priser.

Övrigt fiske

Vattnen söder Hammarö är inte bara fina trollingvatten utan har även ett mycket bra fiske efter abborre - sommartid med jigg och vår och höst med pirk.

(Alternativa trolling och övriga fiskevatten kommer senare).
------------------------------------------------------------------

Sjösättningsramper

Förslag till trollingrutter i anslutning till Vänerns ramper
Positionerna är tagna från Sjöfartsverkets båtsportkort för Vänern utgivet 1997. Sjökortet följer WGS-84 och kan användas direkt mot GPS-utrustning utan omräkning.
Positionerna ska ses som grundförslag för fiskeplats, och något att utgå ifrån vid första besöket i området,
inte för att navigera efter.
Efter några turer hittar ni garanterat nya fina fiskeplatser, men var uppmärksam på ekolodet när ni lägger rutter mellan angivna positioner. I några fall kan de medföra att ni passerar grundområden.
Om ni hittar fel bland angivna positioner eller om fisket varit lyckat förväntarvi oss att en rapport via mail eller tel till Vänerlands fiskesidor.
På vår hemsida finns mailadress och telefon.
Der är förbjudet att kopiera och sprida detta servicematerial för sportfiskebutiker och turistbyråer vidare utan vårt medgivande.

                                                            Vänerlands Fiskegrupp Mars -99
(Tabellerna är beräknad för utskrift att ta med i båten, annars svårlästa)

kommun

Hammarö

namn / telefon ansv.

Carol Neugebauer 054 - 513559

ramp

Mörudden

bedömning 1 - 5 stjärnor

kom / priv

kommun

rensplats m el u vatten

nej

avgift

nej

brygga hög / låg

låg

service tillgängl.

maj - oktober

parkering ant platser

plats för ca 10 ekipage

toalett

ja

gästhamn säsong

ja, några få platser

soptunnor

ja

eluttag hamnplats

nej

underlag

asfalt /

läge

enkel / dubbel

GPS

long 13´29´900

nedfart / ramp

betong

nedfart

nordväst

ramp

enkel

position

lat 59´18´940

bredd

lutning

övrigt

nära camping och stugor, öppen bom

/ cm

400

%

13

avstånd till övrig sevice,

vägbeskrivning

matbutik, servering, bensin

2 km

I skoghall svänger du in på Hovlandavägen vid

camping, stugor

Shellmacken. Åk rakt fram ca 1,5 km och sväng höger vid

vandrarhem

200 m

skylt, Möruddens camping. Efter 500 m på Möruddsvägen

ser du infarten till hamnen och rampen på höger sida.

besiktigad

nov-98

datum


kommun

Hammarö

namn / telefon ansv.

Leif Holmkvist 054 - 517918

ramp

Lillängshamnen

bedömning 1 - 5 stjärnor

kom / priv

kommun

rensplats m el u vatten

ja rinnande vatten

avgift

nej

brygga hög / låg

låg

service tillgängl.

ja maj - december

parkering ant platser

ca 20

toalett

ja

gästhamn säsong

maj - december

soptunnor

ja

eluttag hamnplats

ja

underlag

läge

enkel / dubbel

GPS

long 13´28´000

nedfart / ramp

asfalt

nedfart

nordväst

ramp

dubbel

position

lat 59´18´980

bredd

lutning

övrigt

Uppgifter "yttre" rampen: Bredd 240 cm, lutning 10 %

/ cm

420

%

10

underlag asfalt / betong, läge nedfart syd.

avstånd till övrig service,

vägbeskrivning

matbutik, servering, bensin

800 m

Skoghalls centrum, sväng in Lillängsvägen vid kiosk /

camping, stugor

minilivs. Följ gatan rakt fram och du kommer till hamnen.

vandrarhem (jun - aug)

3 km

En bred ramp framför "invägningen" och en mindre längst

ut på udden i hamnen. Inre rampen fryser lätt igen.

besiktigad

nov-98

datum